Privātuma politika

Tīmekļa vietņu konfidencialitātes politika

Stada Baltics (UAB Stada Baltics, Stada Latvia SIA, Stada Estonia OU) ievēro visas tiesību normas par datu aizsardzību. STADA BALTICS ir ļoti svarīga šīs vietnes apmeklētāju privātuma aizsardzība. Tāpēc lūdzam ņemt vērā šādu informāciju:

STADA BALTICS ir izveidojusi saites no visām šīs tīmekļa vietnes lapām uz šo datu aizsardzības paziņojumu; ja tā nav, tas noticis tehnisku kļūdu dēļ. Tomēr šādos izņēmuma gadījumos piekļuve šim paziņojumam ir iespējama, izmantojot vietnes sākuma lapu.
Nākotnē STADA BALTICS var būt nepieciešams atjaunināt šo datu aizsardzības paziņojumu. Šādas izmaiņas tiks paziņotas šajā lapā, lai jums vienmēr būtu pilnīga informācija par to, kāda veida un apjoma personas datus STADA BALTICS saglabā un kādiem mērķiem STADA BALTICS šos datus apstrādā un izmanto.

Lapās, kurās STADA BALTICS saglabā personas datus, pēc vajadzības var pievienot papildu paziņojumus (piemēram, par datu izmantošanu).

1. Vispārīga informācija par personas datu vākšanu

 1. Jūsu privātuma aizsardzība, izmantojot mūsu vietnes, mums ir ļoti svarīga, tāpēc mēs apkopojam jūsu personas datus saskaņā ar datu aizsardzības juridiskajām prasībām. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu, piemēram, vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, lietotāja uzvedība. Turpmākajās sadaļās sniegta informācija par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus.

 2. Atbildīgā persona saskaņā ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 4. panta 7. punktu ir STADA BALTICS, A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius, stada.baltics@stada.com

 3. Mūsu datu aizsardzības speciālists ir sasniedzams stada.baltics@stada.com vai izmantojot mūsu pasta adresi ar norādi "Datu aizsardzības speciālists".  

 4. Ja esat jaunāks par 16 gadiem, pirms sniedzat mums personas datus, lūdzu, saņemiet vecāku / likumīgā aizbildņa piekrišanu.

 5. Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamatojums ir definēts VDAR 6. sadaļā. Atkarībā no tā, kurš no turpmāk aprakstītajiem jūsu personas datu apstrādes pieļaujamajiem nolūkiem ir jūsu personas datu apstrāde, tomēr apstrāde, lai izpildītu mūsu juridiskos pienākumus vai aizsargātu STADA BALTICS vai trešo personu likumīgās intereses, vienmēr tiek veikta ar nosacījumu, ka tā nav svarīgāka par jūsu interesēm vai pamattiesībām un pamatbrīvībām. Turklāt, ja nepieciešams, apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz jūsu skaidri izteiktu piekrišanu, ciktāl esat mums devis šādu piekrišanu.

Informācija par mūsu datu konfidencialitāti saskaņā ar VDAR 13. un 14. pantu ir atrodama http://www.stadabaltics.lv
 

2. Jūsu tiesības

 Saskaņā ar VDAR noteikumiem jūs varat izmantot šādas tiesības attiecībā uz mums:
 

 • Piekļuves tiesības

 • Tiesības uz labošanu

 • Tiesības uz apstrādes ierobežošanu

 • Tiesības uz dzēšanu / "tiesības tikt aizmirstam"

 • Tiesības uz datu pārnesamību

 • Apelācijas tiesības

 • Tiesības ignorēt automatizētu lēmumu pieņemšanu un profilēšanu

Lai izmantotu kādu no iepriekš minētajām tiesībām, varat jebkurā laikā sazināties ar mums:
Ja jūsu personas datu apstrādes pamatā ir jūsu piekrišana, jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu piekrišanu vai atsaukt to, un šī piekrišana ir spēkā arī turpmāk. Uz jūsu piekrišanu balstītas apstrādes likumība līdz piekrišanas atsaukšanai paliek nemainīga. Doto piekrišanu, protams, jebkurā laikā var atcelt, norādot šādu adresi, un tā ir spēkā arī turpmāk:

UAB STADA Baltics
A. Goštauto g. 40A
LT-03163 Vilnius, Lietuva

Tel.: +370 5 2603926
E-pasts: stada.baltics@stada.com

Turklāt jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādei par jūsu personas datu apstrādi. Attiecīgā uzraudzības iestāde, kas atbild par Lietuvu, Latviju vai Igauniju:

•           Lietuvas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likums
https://vdai.lrv.lt/
•           Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likums 
https://www.dvi.gov.lv/lv
•           Igaunijas Republikas Personas datu aizsardzības likums
https://www.aki.ee/en

3. Personas datu vākšana, apmeklējot mūsu vietni
a. Servera žurnalēšanas datnes

Principā jūs varat apmeklēt mūsu mājaslapu, neinformējot mūs par to, kas jūs esat. Kā tas ir raksturīgi gandrīz visām tīmekļa vietnēm, serveris, kas mitina mūsu tīmekļa vietni (tīmekļa serveris), automātiski apkopo informāciju par jums, ja apmeklējat mūsu tīmekļa vietni. Šie dati mums ir tehniski nepieciešami un nodrošina tīmekļa vietnes stabilitāti un drošību.
Tīmekļa serveris automātiski identificē noteiktus personas datus, piemēram, jūsu IP adresi, datumu un laiku, kad apmeklējat mūsu mājaslapu, jūsu izmantoto pārlūkprogrammu (piemēram, Edge, Chrome, Firefox), operētājsistēmu (piemēram, Windows, Linux, MAC OS), kā arī jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja domēna nosaukumu un adresi. Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (lūdzu, skatiet sadaļu tālāk), tīmekļa serveris arī saglabā šo informāciju (juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkts – likumīgās intereses). 

Mēs regulāri un anonīmi analizējam servera protokolus statistikas vajadzībām (klikšķu plūsmas analīze), lai varētu novērtēt, kā tiek izmantota mūsu vietne. Pamatojoties uz šīm atziņām, varam optimizēt savu klātbūtni internetā. Turklāt mēs varam izmantot šo informāciju sistēmas ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā, sadarbojoties ar jūsu interneta pakalpojumu sniedzēju un/vai kompetentajām iestādēm, lai identificētu par ļaunprātīgu izmantošanu atbildīgo personu.

 1. Sīkfaili

Papildus iepriekš minētajiem datiem, kad izmantojat mūsu vietni, jūsu datorā tiek saglabāti arī sīkfaili. Sīkfaili ir nelieli teksta faili, kuri tiek saglabāti jūsu cietajā diskā pārlūkprogrammas noteiktajā vietā un ar kuru palīdzību sīkfailu iestatītājs (šajā gadījumā mēs) saņem noteiktu informāciju. Sīkfaili nevar palaist programmas vai pārnest vīrusus uz jūsu datoru. Tie kalpo, lai padarītu tīmekļa klātbūtni kopumā lietotājam ērtāku un efektīvāku. 

Šajā vietnē tiek izmantoti šādi sīkfailu veidi, kuru darbības joma un funkcijas ir aprakstītas tālāk:   

 1. Pārejas sīkfaili tiek dzēsti automātiski, tiklīdz aizverat pārlūkprogrammu.  Tie jo īpaši ir sesijas sīkfaili. Tajos tiek saglabāts tā sauktais sesijas identifikators, atbilstoši kuram dažādus pārlūkprogrammas pieprasījumus var piešķirt vienotai sesijai. Tas ļauj atpazīt jūsu datoru, ja atgriežaties mūsu vietnē. Sesijas sīkfaili tiek dzēsti, tiklīdz jūs izrakstāties vai aizverat pārlūkprogrammu. 

 2. Pastāvīgie sīkfaili tiek dzēsti automātiski pēc noteikta laika perioda, kas var atšķirties atkarībā no sīkfaila. Sīkfailus jebkurā laikā varat dzēst pārlūkprogrammas drošības iestatījumos. 

Jūs varat konfigurēt pārlūkprogrammas iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm un, piemēram, atteikties pieņemt trešo pušu sīkfailus vai visus sīkfailus. Tomēr mēs norādām, ka, iespējams, jūs nevarēsiet izmantot visas šīs vietnes funkcijas. Mēs izmantojam sīkfailus, lai jūs varētu identificēt nākamajiem apmeklējumiem, ja jums ir mūsu konts. Pretējā gadījumā katram apmeklējumam būtu jāpiesakās atsevišķi.
 

 1. Google Analytics

Šajā vietnē tiek izmantots Google Analytics, Google Inc. tīmekļa analīzes pakalpojums. "("Google"). Mēs esam noslēguši attiecīgu līgumu ar pakalpojumu sniedzēju par pasūtījuma datu apstrādi.

Google Analytics izmanto "sīkfailus", kas ir teksta faili, kuri tiek ievietoti jūsu datorā, lai palīdzētu vietnei analizēt, kā lietotāji izmanto vietni. Sīkfaila ģenerētā informācija par to, kā jūs izmantojat šo vietni, parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV, kur tā tiek saglabāta. To var novērst, iestatot pārlūkprogrammu tā, lai sīkfaili netiktu uzglabāti.
Datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz šādām juridiskajām prasībām

 •          Lietuvas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likums
•           Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likums 
•           Igaunijas Republikas Personas datu aizsardzības likums Mūsu rūpes saskaņā

ar VDAR (leģitīmās intereses) ir mūsu piedāvājuma un mūsu tīmekļa vietnes uzlabošana. Tā kā mums ir svarīgs mūsu lietotāju privātums, lietotāju dati tiek pseidonimizēti. 

Tomēr, šajā vietnē aktivizējot IP anonimizāciju, Google iepriekš saīsinās jūsu IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomikas zonas līguma dalībvalstīs. Tikai izņēmuma gadījumos pilna IP adrese tiks pārsūtīta uz Google serveri ASV un tur saīsināta.
Šīs vietnes operatora uzdevumā Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu, kā izmantojat vietni, apkopotu pārskatus par vietnes darbību un sniegtu vietnes operatoram citus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes un interneta lietošanu. Jūsu pārlūkprogrammas pārsūtītā pseidonimizētā IP adrese Google Analytics ietvaros netiks apvienota ar citiem Google datiem.

Jūs varat atteikties no sīkfailu izmantošanas, izvēloties atbilstošus iestatījumus savā pārlūkprogrammā, tomēr ņemiet vērā, ka šādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet pilnībā izmantot šīs vietnes funkcionalitāti. Varat arī neļaut Google vākt sīkfaila ģenerētos datus, kas saistīti ar jūsu tīmekļa vietnes lietošanu (tostarp jūsu IP adresi), un neļaut Google apstrādāt šos datus, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams šajā saitē: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Lietotāji var arī novērst Google Analytics datu vākšanu, noklikšķinot uz šādas saites. Tiek iestatīts atteikšanās sīkfails, lai novērstu turpmāku jūsu datu vākšanu, kad apmeklējat šo vietni: Google Analytics atspējošana

Mēs izmantojam sīkfailus no The Trade Desk mūsu vietnē, lai izsekotu jūsu apmeklējumu. Izsekošanas tehnoloģijas mērķis ir identificēt apmeklētāju atkārtotu mērķauditoriju / mērķauditoriju mediju kampaņas ietvaros un vēlāk uzrunāt viņus ar reklāmas nesēju. Jebkurā laikā varat iebilst pret izsekošanu šeit un deaktivizēt uz interesēm balstītu reklāmu šeit: http://thetradedesk.com/general/privacy-policy#optout

Plašāka informācija par sīkfailiem ir atrodama sadaļā “Sīkfailu iestatījumi" vai "Sīkfailu politika" vietnes apakšdaļā.
 

4. Personas datu vākšana, izmantojot mūsu Social Medica kontus vai trešo pušu tīmekļa pakalpojumus.

 

 1. Sociālo mediju spraudņu izmantošana

Pašlaik mēs izmantojam šādus sociālo mediju spraudņus: Facebook, Twitter, LinkedIn un Google+. Mēs izmantojam tā saukto divu klikšķu risinājumu. Tas nozīmē, ka, ja apmeklējat mūsu vietni, mēs sākotnēji nenododam nekādus personas datus spraudņu nodrošinātājiem kopumā. Spraudņa piegādātāju var identificēt pēc marķējuma virs sākuma burta vai logotipa. Mēs piedāvājam iespēju sazināties tieši ar spraudņa nodrošinātāju, izmantojot šo pogu. Noklikšķinot uz pogas un tādējādi to aktivizējot, spraudņa nodrošinātājs tiek informēts, ka esat apmeklējis attiecīgo mūsu tiešsaistes piedāvājumu vietni. Turklāt tiek pārsūtīti 3. sadaļā aprakstītie dati. Saskaņā ar Facebook sniegto informāciju Lietuvā, Latvijā un Igaunijā IP adreses tiek anonimizētas uzreiz pēc to apkopošanas. Aktivizējot spraudni, jūsu personas dati tiek pārsūtīti attiecīgajam spraudņa pakalpojumu sniedzējam un tur saglabāti (ASV-Amerikas pakalpojumu sniedzējiem – ASV). Tā kā spraudņa nodrošinātājs vāc datus, galvenokārt izmantojot sīkfailus, mēs iesakām dzēst visus sīkfailus jūsu pārlūkprogrammas iestatījumos, pirms noklikšķināt uz pelēkās rūtiņas.

Mums nav nekādas ietekmes uz savāktajiem datiem un datu apstrādes procesiem, kā arī mums nav zināms pilns datu vākšanas apjoms, apstrādes nolūki un glabāšanas termiņi. Mūsu rīcībā nav arī informācijas par to, vai spraudņa nodrošinātājs dzēš savāktos datus.
Spraudņa nodrošinātājs saglabā jūsu personas datus kā lietotāja profilus un izmanto tos reklāmu, tirgus izpētes un/vai uz vajadzībām orientētam tīmekļa vietnes dizainam. Šāda analīze tiek veikta (pat lietotājiem, kuri nav pierakstījušies), lai rādītu uz lietotāju orientētas reklāmas un informētu citus sociālā tīkla lietotājus par jūsu darbībām tīmekļa vietnē. Jums ir tiesības iebilst pret šādu lietotāju profilu veidošanu, un, lai tās izmantotu, jums ir jāsazinās ar attiecīgo spraudņa nodrošinātāju. Izmantojot šos spraudņus, mēs piedāvājam jums iespēju mijiedarboties ar sociālajiem medijiem un citiem lietotājiem, uzlabot mūsu piedāvājumus un padarīt to dizainu interesantāku. Spraudņu izmantošanas juridiskais pamats ir Regulas (ES) Nr. 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta a) punkts VDAR (likumīgās intereses).

Datu pārsūtīšana notiek neatkarīgi no tā, vai jums ir spraudņa nodrošinātāja konts un vai esat pieteicies vai neesat. Ja esat pieteicies pie spraudņa pakalpojumu sniedzēja, mūsu vietnē savāktie dati tiks saistīti ar spraudņa pakalpojumu sniedzēja kontu. Ja noklikšķināt uz aktivizētās pogas un, piemēram, izveidojat saiti uz šo lapu, spraudņa nodrošinātājs šo informāciju saglabā arī jūsu lietotāja kontā un publiski kopīgo ar jūsu kontaktiem. Mēs iesakām pēc sociālo mediju lietošanas regulāri atteikties, jo īpaši pirms pogas aktivizēšanas, jo tādējādi varat novērst sava profila kartēšanu pie spraudņa nodrošinātāja.
 
Attiecīgo spraudņu pakalpojumu sniedzēju adreses un URL uz to paziņojumiem par konfidencialitāti:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, ASV; facebook.com/policy.php; papildu informācija par datu vākšanu: www.facebook.com/help/186325668085084www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-othersowie www.facebook.com/about/privacy/your-info.
b) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900o, Sanfrancisko, Kalifornija 94103, ASV; com/privacy.
c) LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublina 2, Īrija; linkedin.com/legal/privacy-policy.
d) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, ASV; google.com/policies/privacy/partners/.
 

 1. Facebook pielāgotās auditorijas

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantota Facebook Inc. remārketinga funkcija "Custom Audiences". "("Facebook"). Šī funkcija tiek izmantota, lai parādītu uz interesēm balstītas reklāmas ("Facebook reklāmas") šīs vietnes apmeklētājiem, kad viņi apmeklē sociālo tīklu Facebook. Šim nolūkam šajā tīmekļa vietnē ir ieviesta Facebook remārketinga birka. Kad apmeklējat vietni, šī birka izveido tiešu savienojumu ar Facebook serveriem. Šī informācija tiek pārsūtīta uz Facebook serveri par to, ka esat apmeklējis šo vietni, un Facebook šo informāciju piešķir jūsu personīgajam Facebook lietotāja kontam. Lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā Facebook vāc un izmanto datus, kā arī par jūsu tiesībām un iespējām aizsargāt savu konfidencialitāti, skatiet Facebook konfidencialitātes politiku sadaļā www.facebook.com/about/privacy/. Varat arī deaktivizēt remārketinga funkciju "Custom Audiences" sadaļā www.facebook.com/settings/, lai to izdarītu, jums ir jābūt pieteicies Facebook tīklā. 
Lai atspējotu šo izsekošanas iespēju savā Facebook kontā, noklikšķiniet šeit: www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
Lūdzu, noklikšķiniet šeit, ja vispār vēlaties atspējot Facebook izsekošanu: www.aboutads.info/choices/
 

 1. LinkedIn Insight birka

Turklāt mēs savā tīmekļa vietnē izmantojam konversiju izsekošanu ar LinkedIn Insight birku, kas ir LinkedIn Ireland Unlimited Company ("LinkedIn") rīks. Šis rīks jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā izveido sīkfailu, kas ļauj vākt īpaši šādus datus: IP adrese, ierīces un pārlūkprogrammas īpašības un lapas notikumi (piemēram, lapas skatījumi). Šie dati tiek šifrēti, septiņu dienu laikā anonimizēti, un anonimizētie dati tiek dzēsti 90 dienu laikā. Pats sīkfails jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā tiek saglabāts 6 mēnešus. LinkedIn nedalās ar mums nekādā personiskā informācijā un sniedz tikai apkopotus pārskatus par vietnes auditoriju un reklāmu sniegumu.
Turklāt LinkedIn piedāvā atkārtotas mērķauditorijas atlases iespēju, izmantojot Insight birku. Izmantojot šos datus, STADA BALTICS var rādīt mērķtiecīgu reklāmu ārpus savas tīmekļa vietnes, neidentificējot tīmekļa vietnes apmeklētājus. Sīkāka informācija par datu vākšanu un apstrādi, kā arī par jūsu tiesībām un iestatījumu iespējām ir atrodama LinkedIn konfidencialitātes politikā sadaļā https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 

 1. YouTube videoklipu integrācija

Savā tiešsaistes piedāvājumā esam iekļāvuši YouTube videoklipus, kuri ir saglabāti vietnē www.YouTube.com un kurus var atskaņot tieši no mūsu tīmekļa vietnes.
Apmeklējot vietni, YouTube saņem informāciju, ka esat apmeklējis attiecīgo mūsu vietnes apakšvietni. Turklāt tiek pārsūtīti 3. sadaļā uzskaitītie dati. Tas notiek neatkarīgi no tā, vai YouTube piedāvā lietotāja kontu, kurā jau esat pieteicies, vai arī lietotāja konta nav. Ja esat pieteicies Google vietnē, jūsu dati tiek tieši saskaņoti ar jūsu kontu.  Ja nevēlaties, lai jūsu profils YouTube tiktu saskaņots ar jūsu profilu, pirms pogas izmantošanas jums ir jāiziet no sistēmas. YouTube saglabā jūsu datus kā lietotāja profilus un izmanto tos reklāmu, tirgus izpētes un/vai uz lietotāju orientēta tīmekļa vietnes dizaina vajadzībām. Šāda analīze tiek veikta (pat lietotājiem, kuri nav pierakstījušies), lai rādītu uz lietotāju orientētas reklāmas un informētu citus sociālā tīkla lietotājus par jūsu darbībām mūsu vietnē. Jums ir tiesības iebilst pret šādu lietotāju profilu veidošanu. Lai īstenotu šīs tiesības, ir jāsazinās ar YouTube.
Papildu informāciju par datu vākšanas un apstrādes mērķi un apjomu vietnē YouTube var atrast paziņojumā par konfidencialitāti. Tur varat atrast arī papildu informāciju par savām tiesībām un iespēju mainīt iestatījumus, lai aizsargātu savu konfidencialitāti: www.google.de/intl/en/policies/privacy/.
 

 1. Google Maps integrācija

Šajā vietnē mēs izmantojam Google Maps pakalpojumus. Tas ļauj mums tieši parādīt interaktīvās kartes mūsu tīmekļa vietnē un nodrošināt ērtu karšu lietošanu.
 Apmeklējot vietni, Google saņem informāciju, ka esat apmeklējis attiecīgo mūsu vietnes apakšvietni. Turklāt tiek pārsūtīti 3. sadaļā uzskaitītie dati. Tas notiek neatkarīgi no tā, vai YouTube piedāvā lietotāja kontu, kurā jau esat pieteicies, vai arī lietotāja konta nav. Ja esat pieteicies Google vietnē, jūsu dati tiek tieši saskaņoti ar jūsu kontu. Ja nevēlaties, lai tiktu veikta saskaņošana ar jūsu profilu pakalpojumā Google, pirms pogas izmantošanas ir nepieciešams atteikties. Google saglabā datus kā lietotāja profilus un izmanto tos reklāmu, tirgus izpētes un/vai uz lietotāju orientēta tīmekļa vietnes dizaina vajadzībām. Šāda analīze tiek veikta (pat lietotājiem, kuri nav pierakstījušies), lai rādītu uz lietotāju orientētas reklāmas un informētu citus sociālā tīkla lietotājus par jūsu darbībām mūsu vietnē. Jums ir tiesības iebilst pret šādu lietotāju profilu veidošanu. Lai īstenotu šīs tiesības, jums ir jāsazinās ar Google.
 Papildu informāciju par spraudņa pakalpojumu sniedzēja datu vākšanas un apstrādes mērķi un apjomu var atrast pakalpojumu sniedzēja paziņojumā par konfidencialitāti. Tur varat atrast arī papildu informāciju par savām tiesībām un iespēju mainīt iestatījumus, lai aizsargātu savu konfidencialitāti: www.google.de/intl/en/policies/privacy/.
 

 1. Papildu informācija par QR kodu izmantošanu no STADA BALTICS

Mēs izveidojam QR kodus, izmantojot QR kodu ģeneratoru no qr1.at, un izmantojam tos arī savās lapās. Qr1.at neapstrādā un neglabā nekādus jūsu personas datus. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet: https://qrd.by/gdpr
 

5. Personiskās lietošanas datu vākšana, izmantojot mūsu pakalpojumus

STADA BALTICS vāc tikai tos datus (izņemot tīmekļa statistiku), kurus jūs pats atklājat STADA BALTICS, lai izmantotu kādu no STADA BALTICS piedāvātajiem pakalpojumiem. Pēc tam šie dati tiks apstrādāti un izmantoti tikai jūsu pieprasītā pakalpojuma sniegšanai (piemēram, pieprasītā informatīvā materiāla nosūtīšanai).
 

 1. Informatīvais biļetens

Regulārais STADA BALTICS biļetens, paziņojumi presei un ad hoc relīzes sniedz informāciju par mūsu uzņēmuma paziņojumiem. Informatīvais biļetens jums tiek nosūtīts tikai tad, ja esat aktīvi reģistrējies šim pakalpojumam. Ja jūs reģistrējaties mūsu biļetena saņemšanai, jūsu ievadītie personas dati tiek apstrādāti biļetena nosūtīšanas nolūkā.
STADA BALTICS nodrošina jūsu datu konfidencialitāti. Ja vēlaties, jūs jebkurā laikā no biļetena saņemšanas varat atteikties dažādos veidos: tieši sazinoties ar mums un izmantojot saiti "atteikties no biļetena saņemšanas", kas ir iekļauta katrā biļetenā.
Tas pats attiecas uz STADA BALTICS saistīto uzņēmumu jaunumu biļetenu izplatīšanu par produktiem un/vai pakalpojumiem, kuriem jūs varat reģistrēties attiecīgo produktu tīmekļa vietnēs.

 1. Saziņas veidlapas izmantošana

Ja sazināsieties ar mums, izmantojot e-pastu vai saziņas veidlapu, jūsu sniegtie personas dati (e-pasts, vārds, uzvārds un tālruņa numurs) tiks saglabāti, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem. Šim nolūkam savāktie personas dati tiks dzēsti, tiklīdz to saglabāšana vairs nebūs nepieciešama, vai arī mēs ierobežosim datu apstrādi, ja pastāv likumīgi noteiktie glabāšanas termiņi.
Jūsu personas datu sniegšana nav juridisks vai līgumisks pienākums. Tas nozīmē, ka jums nav pienākuma sniegt mums savus personas datus. Ja nolemjat nesniegt mums savus personas datus, dažus mūsu vietnē pieejamos piedāvājumus jūs, iespējams, nevarēsiet pilnībā izmantot.

 1. Reģistrēšanās slēgtās lietotāju grupās (STADA BALTICS pakalpojums veselības aprūpes speciālistiem)

Lielākajai daļai interneta lapu un funkciju, ko piedāvā STADA BALTICS, nav nepieciešama personīga apmeklētāja reģistrācija. Tomēr dažās šīs vietnes sadaļās juridisku iemeslu dēļ ir nepieciešama reģistrācija (piemēram, STADA BALTICS pakalpojums veselības aprūpes speciālistiem). Lai saņemtu piekļuvi šīm zonām, apmeklētājiem ir jāaizpilda veidlapa attiecīgajā interneta lapā, kur daži lauki ir obligāti, bet citi nav obligāti. Atsevišķos gadījumos apmeklētāji izvēlas lietotājvārdu un paroli. Ja obligātie lauki nav aizpildīti, piekļuve izvēlētajai tīmekļa vietnei tiek liegta un STADA BALTICS nevar apstrādāt pieprasījumu.
Slēgtu lietotāju grupu reģistrācija (pieteikties medicīnas speciālistu grupā)


Noteikta informācija, kas saistīta ar recepšu zālēm, ir pieejama tikai tad, ja esat medicīnas speciālistu grupas dalībnieks. Šādā gadījumā mums ir pienākums pieprasīt jūsu personas datus, kā arī pierādījumus par jūsu profesiju. Šie personas dati tiks apkopoti datu bāzē, un rīkošanās ar tiem notiks stingri konfidenciāli. 

Tiek vākti šādi personas dati:

 • Speciālistu grupa

 • Dzimums

 • Vārds un uzvārds

 • E-pasta adrese

 • Adrese

 • Tālruņa numurs
   

 Personas datus, kas tiek vākti šajā tīmekļa vietnē, STADA BALTICS var darīt pieejamus citiem STADA BALTICS uzņēmumiem un līgumiski saistītajiem tirdzniecības partneriem, kā arī citām trešām personām. Tomēr tas tiek darīts tikai likumīgi atļautās darbības jomas ietvaros.
 

 1. Produktu paraugu un informatīvo materiālu pasūtīšana

Mārketinga kampaņās mēs piedāvājam iespēju saņemt mūsu produktu paraugus vai paraugus. Ja nolemjat pasūtīt šos paraugus, mēs apstrādājam šādus jūsu personas datus: vārdu, uzvārdu, amatu, kontaktinformāciju, e-pasta adresi un, iespējams, arī jūsu tālruņa un faksa numurs un, ja nepieciešams, datus par jūsu slimību, lai apstrādātu paraugu pieprasījumus. Apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 6 (1) a) VDAR. Jūsu personas datu sniegšana nav juridisks vai līgumisks pienākums. Tas nozīmē, ka jums nav pienākuma sniegt mums savus personas datus. Tomēr, ja nolemjat mums nesniegt savus personas datus, jūsu pieprasījuma apstrāde un līdz ar to arī attiecīgo paraugu nosūtīšana nav iespējama.
 

 1. Patērētāju konkursi 

Reizēm mēs varam organizēt patērētāju konkursu, piedāvājot iespēju saņemt papildu priekšrocības. Jūsu dati tiek apstrādāti tikai tad, ja jūs tam piekrītat. Šādu datu sniegšana šim nolūkam nav obligāta saskaņā ar līgumu vai likumu, un šie dati tiek sniegti brīvprātīgi. Ja dati netiks sniegti, jūs nevarēsiet piedalīties lietotāju konkursos. Dati tiek apstrādāti norādītajam mērķim, kamēr ir spēkā jūsu piekrišana. Šo piekrišanu jūs varat jebkurā laikā bez maksas atsaukt. Šādā gadījumā jūsu dati vairs netiks apstrādāti šim nolūkam. Lai atsauktu savu piekrišanu, varat sazināties ar mums, izmantojot šajā dokumentā norādītos kontaktus. Lai organizētu patērētāju konkursu, mēs varam nodot jūsu datus mūsu ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, lai sniegtu tādus pakalpojumus kā tīmekļa vietnes pārvaldība, datu analīze, maksājumu pārvaldība, pirkuma pasūtījumu izpilde, infrastruktūras aizsardzība, IT pakalpojumi, klientu apkalpošana, e-pasta sūtīšanas pakalpojumi, pasta sūtījumi un tūlītējie ziņojumi, verifikācijas pakalpojumi u. c., ciktāl tas ir nepieciešams, lai sasniegtu datu nodošanas mērķi šīm personām.
 

 1. Veselības indeksa lietotne

Veselības indeksa lietotne ir informatīvs rīks, kas, uzdodot jautājumus, sniedz lietotājam konkrētas atbildes par viņa veselību, fizisko formu un labsajūtu. Programma novērtē jūsu pašreizējo fizisko formu un iesaka jums mūsu piedāvātos individuālos produktus. Ja izmantojat šo lietotni, jūsu datu apstrādes pamatā ir jūsu piekrišana. Šādu datu sniegšana šim nolūkam nav obligāta saskaņā ar līgumu vai likumu, un šie dati tiek sniegti brīvprātīgi. Ja dati netiks sniegti, nevarēsiet izmantot veselības indeksa lietotni. Dati tiek apstrādāti norādītajam mērķim, kamēr ir spēkā jūsu piekrišana. Šo piekrišanu jūs varat jebkurā laikā bez maksas atsaukt. Šādā gadījumā jūsu dati vairs netiks apstrādāti šim nolūkam. Lai atsauktu savu piekrišanu, varat sazināties ar mums, izmantojot šajā dokumentā norādītos kontaktus. Lai nodrošinātu Health Index lietotnes darbību, mēs varam nodot jūsu datus mūsu ārpakalpojumu sniedzējiem, lai tie sniegtu tādus pakalpojumus kā tīmekļa vietnes pārvaldība, datu analīze, maksājumu pārvaldība, pirkuma pasūtījumu izpilde, infrastruktūras aizsardzība, IT pakalpojumi, klientu apkalpošana, e-pasta sūtīšanas pakalpojumi, pasta sūtījumi un tūlītēja ziņojumapmaiņa, verifikācijas pakalpojumi u. c., ciktāl tas ir nepieciešams, lai sasniegtu datu nodošanas mērķi šīm personām.
 

6. Uzglabāšanas laiks

 Uzglabāšanas mērķis

Uzglabāšanas laiks

Tīmekļa servera žurnāli

14 dienas

Vispārīgi jautājumi

180 dienas / 6 mēneši

Pieprasījumu paraugi

180 dienas / 6 mēneši

Pasūtīt informatīvo materiālu

180 dienas / 6 mēneši

Biļetena abonēšana / abonēšanas atcelšana

Ja vien abonējat jaunumus.
Ja atteiksieties no biļetena saņemšanas, jūs tiksiet dzēsts tieši.

Klientu žurnāla abonements

Tik ilgi, kamēr ir spēkā abonements. Ja abonements tiek atcelts,
 tas tiks dzēsts 14 dienu laikā.

Pakalpojumu un akciju izmantošana
 
 

Kamēr ir pieejama aktīva piekrišana ilgtermiņa lietošanai.
Atsaukšanas gadījumā dati tiks dzēsti.
Vienreizējas piedāvājumu izmantošanas gadījumā bez aktīvas piekrišanas pastāvīgai izmantošanai dati tiks dzēsti pēc 6 mēnešiem.

Visaptveroša pieteikšanās

Tik ilgi, kamēr piekļuve ir vēlama. Atsaukšanas gadījumā
konts tiks dzēsts 14 dienu laikā.

 
 

7. Datu apstrādes vieta
 

STADA BALTICS jūsu datus papildus apstrādā arī ārpus Eiropas Savienības.
 

 1. Sakarā ar mūsu uzņēmuma globālo darbību mēs varam pārsūtīt jūsu personas datus uz Amerikas Savienotajām Valstīm un citām valstīm, kuru privātuma aizsardzības likumi var būt mazāk stingri nekā Eiropas Savienības likumi. Piekļuve jūsu personas datiem būs atļauta tikai tām fiziskajām personām, kurām ir jāiepazīstas ar šiem datiem šajā privātuma politikā izklāstītajiem mērķiem.

 

 1. STADA BALTICS ir daļa no globāli aktīva uzņēmuma. Veicot uzņēmējdarbību, mēs, iespējams, nosūtīsim jūsu personas datus arī saņēmējiem ārpus Eiropas Ekonomikas zonas ("trešās valstis"), kur piemērojamie tiesību akti neparedz tādas pašas datu aizsardzības garantijas kā jūsu mītnes valstī. Šādā gadījumā mēs ievērosim piemērojamos datu aizsardzības noteikumus un veiksim atbilstošus aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu mūsu personas datu drošību un integritāti, jo īpaši noslēdzot ES standarta līguma klauzulas.

 

8. Jūsu personas datu pārsūtīšana
 

Jūsu personas dati tiek pārsūtīti šādiem saņēmējiem: Pakalpojumu sniedzējs biļetena abonēšanas izplatīšanai, Pakalpojumu sniedzējs paraugu un informatīvo materiālu pasūtījumu apstrādei, Pakalpojumu sniedzējs klientu žurnālu abonēšanai, Google Inc., Facebook Inc., Twitter Inc., YouTube, LinkedIn Corporation 3. un 4. sadaļā aprakstītajiem mērķiem.
 

9. Drošības pasākumi
 

Ja mēs pārsūtām datus saskaņā ar aprakstītajiem pakalpojumiem mūsu pakalpojumu sniedzējiem, tiem papildus obligātajiem juridiskajiem noteikumiem ir saistoši atsevišķi privātuma līgumi ar mums.
Mēs izmantojam drošības pasākumus, kurus nepārtraukti optimizējam atbilstoši tehnikas un tiesību aktu attīstībai, lai nodrošinātu, ka jūsu dati ir aizsargāti pret (nejaušu vai tīšu) manipulāciju, nozaudēšanu, iznīcināšanu vai neautorizētu trešo personu piekļuvi.
 

10. Saites uz citām vietnēm
 

Mūsu tiešsaistes piedāvājumā ir saites uz citām vietnēm. Šis paziņojums par konfidencialitāti neattiecas uz citiem pakalpojumu sniedzējiem. 
Mums nav nekādas ietekmes uz šo vietņu pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu, ka tie ievēro konfidencialitātes paziņojumus, tāpēc mēs neuzņemamies nekādu atbildību par to precizitāti.

STADA BALTICS tīmekļa vietnē var atrasties hipersaites uz tīmekļa vietnēm, kas ir trešo personu īpašumā un ko pārvalda trešās personas. Šīm vietnēm ir savas privātuma politikas, un, visticamāk, tajās tiek izmantoti arī sīkfaili, un mēs iesakām tās pārskatīt. Šo tīmekļa vietņu politika reglamentē to personas datu izmantošanu, kurus jūs pārsūtāt, apmeklējot tīmekļa vietnes, un kuri var tikt apkopoti ar sīkfailu palīdzību. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par ārējām vietnēm, un to izmantošana notiek, uzņemoties jūsu pašu risku.
 

11. Sazinieties
 

Ja jums ir jautājumi vai komentāri par šo konfidencialitātes un sīkfailu politiku, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz šādu adresi stada.baltics@stada.com
Straujā interneta attīstība laiku pa laikam liks pielāgot mūsu privātuma noteikumus. Jūs tiksiet informēts par atjauninājumiem šajā lapā.
 

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS. UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAUZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU!